Hotline: 0965.499.444

Bảo mật thông tin khách hàng

Các nguyên tắc bảo mật

Để đảm bảo tính bảo mật của thông tin khách hàng, Máy tính F5 thực hiện các nguyên tắc sau:

Bảo mật tài khoản

Bảo mật thông tin khách hàng

Chương trình khuyến mại, tiếp thị: trong các chương trình giải thưởng hoặc khuyến mại (trên mạng, qua điện thoại hoặc tại chi nhánh),Máy tính F5 có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ những người đồng ý cung cấp thông tin của mình. Máy tính F5 có thể dùng thông tin này để tư vấn về sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu marketing có liên quan. Khách hàng có quyền chọn để nhận các tài liệu marketing qua e-mail và thư tay, và có quyền dừng việc nhận những tài liệu này khi yêu cầu.

Điều khoản khác

Máy tính F5 có quyền sửa đổi và cập nhật các vấn đề được liệt kê ở trên trong chính sách bảo mật này tại bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước với khách hàng. Chính sách bảo mật cập nhật nhất sẽ được lưu trữ/hiển thị trên website của Máy tính F5.

Liên Hệ Chúng Tôi